[Video] Hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website

Hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website

Facebook là mạng xã hội vô cùng phổ biến hiện nay. Việc tích hơp Chat Facebook vào website giúp khách hàng có thể trò chuyện dễ dàng hơn, chủ website cũng dễ trao đổi và có nhiều thông tin khách hàng hơn thông qua profile của họ.

Video hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website


Bài viết liên quan

Mục lục trong bài viết có thể cải thiện khả năng đọc và giúp người dùng hiểu nội
Bình luận là một phần rất quan trọng của trang web, nó giúp người đọc nói lên suy
Khi cần tùy biến một cái gì đó trong Woocommerce ngoài việc sửa các template thì chúng ta
Khi tạo menu 3 cấp trên theme Flatsome mà danh mục không đồng đều sẽ bị lỗi hiển