[Video] Hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website

Hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website

Facebook là mạng xã hội vô cùng phổ biến hiện nay. Việc tích hơp Chat Facebook vào website giúp khách hàng có thể trò chuyện dễ dàng hơn, chủ website cũng dễ trao đổi và có nhiều thông tin khách hàng hơn thông qua profile của họ.

Video hướng dẫn thêm Chat Facebook vào website


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó