Thay đổi nút thêm vào giỏ hàng hoặc add to cart trong Woocommerce

Thay đổi nút thêm vào giỏ hàng hoặc add to cart trong Woocommerce

Làm website wordpress bán hàng sử dụng plugin Woocommerce được đa số các bạn lựa chọn bởi nó đầy đủ tính năng của 1 trang bán hàng online hiện nay và không cần phải biết code, chỉ cần cài đặt vài bước đơn giản là bạn có ngay 1 website bán hàng đầy đủ tính năng.

Nhưng 1 trong những cái mặc định của Woocommerce là phần nút “add to cart” hoặc “thêm vào giỏ hàng”, sẽ không phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc từ quá dài, thông thường các bạn muốn sửa đổi chữ “add to cart” thành chữ “Mua hàng”, “Đặt ngay”, “Mua ngay”…hay bất kỳ chữ nào theo ý của mình.

Sau đây thiết kế web CVM sẽ hướng dẫn các bạn thêm đoạn code để thay đổi nút “thêm vào giỏ hàng” hoặc “add to cart” trong Woocommerce.

  • Mở bảng quản trị WordPress, đi tới Giao diện  > Chỉnh sửa. Các bạn nên sửa ở child theme nhé, nó cũng có file function.php. Tránh tình trạng cập nhật mới thì bị mất hết code.
  • Tìm và mở tệp functions.php
  • Thêm mã phía dưới vào cuối tệp function.php
  • Lưu các thay đổi và kiểm tra trang web của bạn. Văn bản tùy chỉnh trong nút thêm vào giỏ hàng sẽ hiển thị ngay bây giờ.
// To change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
    return __( 'Mua ngay', 'woocommerce' ); 
}
// To change add to cart text on product archives(Collection) page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' );  
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
    return __( 'Mua ngay', 'woocommerce' );
}

Các bạn thay đổi text “Mua ngay” thành từ mà bạn cảm thấy phù hợp nhé.


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó