Tắt tính năng tự động cập nhật trong WordPress

Tắt tính năng tự động cập nhật trong WordPress

Tính năng tự động cập nhật trong WordPress rất tốt giúp bảo mật hơn, được cập nhật ngay khi có các bản sửa lỗi. Tuy nhiên một số bản cập nhật có thể phá vỡ hệ thống dẫn tới tình trạng website bị lỗi không hoạt động. CVM hướng dẫn 1 số cách để tắt tính năng tự động cập nhật trong WordPress, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích bạn nên kiểm tra và cập nhật những phiên bản mới giúp website của bạn bảo mật tốt nhất.

Tắt tính năng tự động cập nhật bằng plugin

Cách dễ nhất để làm điều này là cài đặt và kích hoạt Disable Updates Manager plugin.

plugin Disable Updates Manager
Plugin Disable Updates Manager

Vào Bảng tin (Dashboard) > Updates Options để điều chỉnh các thiết lập của bạn.

Tắt tính năng tự động cập nhật bằng plugin Disable Updates Manager
Tắt tính năng tự động cập nhật bằng plugin Disable Updates Manager

Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng  tự động cập nhật trong WordPress bằng cách thêm dòng code này vào trong file wp-config.php của bạn:

Tắt tính năng tự động cập nhật bằng code

Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng  tự động cập nhật trong WordPress bằng cách thêm dòng code này vào trong file wp-config.php của bạn: Điều này sẽ vô hiệu hóa tất cả các tự động cập nhật trong WordPress.
define ( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Tuy nhiên nếu bạn muốn nhận các bản cập nhật quan trọng, nhưng lại muốn tắt cập nhật theme và plugin thì bạn có thể làm tương tự như vậy bằng cách thêm các Filter sau đây vào trong tập tin functions.php của theme đang sử dụng

Vô hiệu hoá cập nhật Plugin WordPress tự động:

add_filter ( 'auto_update_plugin', '__return_false');

Vô hiệu hóa cập nhật Theme WordPress tự động:

add_filter ( 'auto_update_theme', '__return_false');

Một lần nữa CVM vẫn khuyến khích bạn nếu có thể thì nên lựa chọn cập nhật phiên bản mới nhất để website bạn bảo mật tốt hơn.


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó