Lỗi “Trang web gặp vấn đề lỗi kỹ thuật” trong webiste WordPress

Lỗi "Trang web gặp vấn đề lỗi kỹ thuật" trong webiste WordPress

Câu hỏi của bạn Quân Anh Hoàng

Mọi người ơi trang web của em giờ nó bị như vầy, em không vào được cả trang admin giờ phải làm sao ạ?

Em cảm ơn và xin mọi người giúp đỗ ạ.

Lỗi “Trang web gặp vấn đề lỗi kỹ thuật” trong webiste WordPress
Lỗi “Trang web gặp vấn đề lỗi kỹ thuật” trong webiste WordPress

Hỗ trợ từ cộng đồng

Thành Tuấn Cài plugin null nào rồi. Cái này bt cài plugin bản quyền bảng null nè

  • Quân Anh Hoàng giờ cái này giải quyết sao đây anh ơi
  • Thành Tuấn vào host đổi tên hoặc xoá cái plugin đó đi là đc
  • Quân Anh Hoàng Em không vô được trang admin luôn anh ơi. Với lại Vào host đổi tên gì vậy anh, tên miền hay là tên nào khác ạ
  • Thành Tuấn bít cách vào host k. Vào đó r vào plugin xoá hoặc đổi tên cái plugin đó đi là đc. Host chứ k phải admin nha

Phong do theme hoặc plugin có shell

Son Tran Do bạn vừa cài plugin hoặc them nào đó. Bạn vào đổi tên thư mục thêm hoặc plugin bạn vừa cài thành tên khác nhé

Nguyễn Dũng Cài gì đó gây xung đột hoặc bạn đổi version php lên cao dẫn đến không tương thích

Trần Văn Tiến Xem cái file error_log lỗi ở đâu. Xử lý ở đó

Đinh Lê Giang Vô wp-config.php bật debug lên

Ngô Tuấn tắt hết plugin đi rồi mở lại từng cái


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó