Khắc phục lỗi khi cài plugin Composer trong theme Newspaper

newspaper 9

Newspaper là một theme khá nổi tiếng trong cộng đồng người sử dụng WordPress, với khả năng tuỳ biến cao và đáp ứng tốt nhu cầu của một trang web tin tức, Newspaper được rất nhiều người dùng lựa chọn.

Lỗi khi cài plugin Composer trong theme Newspaper

Bạn đang bị lỗi ngay từ những bước đầu cài đặt theme Newspaper, với thông báo lỗi như sau: An error occurred and we could not finish the process. Please reload the page and try again, or manually update the plugins.

Lỗi khi cài plugin Composer trong theme Newspaper
Lỗi khi cài plugin Composer trong theme Newspaper

Và ngoài thông báo lỗi này thì web có thể bị lỗi not Working không thể truy cập bất cứ gì. Để khắc phục vấn đề này bạn cần truy cập vào file wp-config.php trong hosting của bạn thêm dòng code sau: define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

Sau khi thêm code xong bạn lưu lại lúc này web sẽ truy cập trở lại và bạn thao tác bình thường. Chúc các bạn thành công.


Bài viết liên quan

Mục lục trong bài viết có thể cải thiện khả năng đọc và giúp người dùng hiểu nội
Facebook là mạng xã hội vô cùng phổ biến hiện nay. Việc tích hơp Chat Facebook vào website
Bình luận là một phần rất quan trọng của trang web, nó giúp người đọc nói lên suy
Khi cần tùy biến một cái gì đó trong Woocommerce ngoài việc sửa các template thì chúng ta