Dùng Advance Custom Field (ACF) để tạo thêm field mô tả cho sản phẩm trên Flatsome

Dùng Advance Custom Field (ACF) để tạo thêm field mô tả cho sản phẩm trên Flatsome

Câu hỏi của bạn Trần Đỗ Huy Tùng

Mọi người cho mình hỏi là mình có dùng Advance Custom Field (ACF) để tạo thêm field mô tả cho sản phẩm thì làm sao để get nó ra trong trang Shop của Flatsome nhỉ.

Ví dụ mình có 1 field là Giá thị trường : xxxx thì mình muốn đặt nó ngay bên dưới phần tên sản phẩm như gạch vàng trong hình thì mình phải chèn code php hoặc shortcode của ACF như thế nào vào theme nhỉ

D ng Advance Custom Field ACF de tao field mo ta cho san pham tren theme Flatsome

Hỗ trợ từ cộng đồng

Tài Đoàn dùng shortcode get_field(‘tên field’) để get field đó ra và dùng hook của woo để chèn đúng chỗ cần chèn
Keywork: woocommerce hook product category

Lê Minh Có mô tả ngắn đưa vào đấy rồi cần gì ACF nữa?

Đinh Lê Giang Dùng woocommerce hook nhé

Đinh Lê Giang add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’, ‘add_content_after_title’, 5 );
function add_content_after_title() {
echo ‘ Content cần add’;
}


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó