Đổi chữ Quick View trong Woocommerce theme Flatsome

Đổi chữ Quick View trong Woocommerce theme Flatsome

Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả khi bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thì theme Flatsome vẫn hiển thị chữ Quick View. Bạn cần thay đổi chữ Quick View trong Woocommerce sử dụng theme Flatsome bằng các từ khác như Xem Nhanh hoặc từ bất kì hãy xem bài viết chi tiết dưới nhé.

Hướng dẫn đổi chữ Quick View trong Woocommerce

Để thực hiện thay đổi chữ Quick View trong Woocommerce sử dụng theme Flatsome bạn cần có quyền admin cao nhất của web và không bị ẩn phần chỉnh sửa Theme.

Bước 1: Truy cập vào Giao diện – > Theme File Editor

thay doi chu quick view trong woocommerce

Bước 2: Truy cập vào file functions.php

Đổi chữ Quick View trong Woocommerce theme Flatsome
Đổi chữ Quick View trong Woocommerce theme Flatsome

Bước 3: Dán đoạn code phía dưới vào file functions.php và lưu lại

function my_custom_translations( $strings ) {
	$text = array('Quick View' => 'Xem nhanh');
	$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
	return $strings;
}
add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

Chỉ đơn giản như vậy là bạn đã có thể đổi chữ Quick View trong theme Flatsome sử dụng Woocommerce làm website bán hàng. Chúc các bạn thành công.


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó
WordPress đi kèm với một tính năng tích hợp cho phép bạn dễ dàng lên lịch các bài đăng sẽ