Code thêm chữ “liên hệ” vào phần giá trong Woocommerce

Code thêm chữ "liên hệ" vào phần giá trong Woocommerce

Thiết kế website bán hàng bằng plugin woocommerce hiện này rất phổ biến, nó cung cấp đầy đủ tính năng cho website bán hàng hiệu quả, tuy nhiên một số phần mặc định của woocommerce chưa phù hợp với nhu cầu của từng người, đơn giản là việc khi không điền giá sản phẩm thì sẽ thể hiện dòng chữ “Liên hệ” thay vì để trống vừa thiếu chuyên nghiệp vừa mất đi thẩm mỹ bố cục website.

Để thêm chữ “Liên hệ” hay bất kỳ dòng chữ gì thì bạn chỉ cần thêm dòng code phía dưới vào file functions.php trong theme của bạn.

Thêm chữ "liên hệ" vào phần giá trong Woocommerce
Thêm chữ “liên hệ” vào phần giá trong Woocommerce

Code thêm chữ liên hệ vào phần giá sản phẩm

Dán code dưới vào file functions.php của theme

function cvm_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'cvm_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Bài viết liên quan

Khi tạo menu 3 cấp trên theme Flatsome mà danh mục không đồng đều sẽ bị lỗi hiển
Tính năng tự động cập nhật trong WordPress rất tốt giúp bảo mật hơn, được cập nhật ngay
Làm website wordpress bán hàng sử dụng plugin Woocommerce được đa số các bạn lựa chọn bởi nó
Trong vài năm gần đây, lĩnh vực bất động sản đã “bùng nổ”, minh chứng bằng rất nhiều