Code thêm chữ “liên hệ” vào phần giá trong Woocommerce

Code thêm chữ "liên hệ" vào phần giá trong Woocommerce

Thiết kế website bán hàng bằng plugin woocommerce hiện này rất phổ biến, nó cung cấp đầy đủ tính năng cho website bán hàng hiệu quả, tuy nhiên một số phần mặc định của woocommerce chưa phù hợp với nhu cầu của từng người, đơn giản là việc khi không điền giá sản phẩm thì sẽ thể hiện dòng chữ “Liên hệ” thay vì để trống vừa thiếu chuyên nghiệp vừa mất đi thẩm mỹ bố cục website.

Để thêm chữ “Liên hệ” hay bất kỳ dòng chữ gì thì bạn chỉ cần thêm dòng code phía dưới vào file functions.php trong theme của bạn.

Thêm chữ "liên hệ" vào phần giá trong Woocommerce
Thêm chữ “liên hệ” vào phần giá trong Woocommerce

Code thêm chữ liên hệ vào phần giá sản phẩm

Dán code dưới vào file functions.php của theme

function cvm_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'cvm_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó