Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Bạn đang cần chỉnh sửa lại text của nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN tại trang giỏ hàng mặc định trong woocommerce đối với phiên bản tiếng việt, proceed to checkout với phiên bản tiếng anh. Bạn chỉ cần copy đoạn code dưới bỏ vào file function.php trong theme web của bạn.

remove_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );
add_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'custom_button_proceed_to_checkout', 20 );
function custom_button_proceed_to_checkout() {
    echo '<a href="'.esc_url(wc_get_checkout_url()).'" class="checkout-button button alt wc-forward">' .
    __("TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG", "woocommerce") . '</a>';
}

Lưu ý: Sửa lại phần TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG thành text của bạn.


Bài viết liên quan

“Mình muốn xóa cái chữ CATEGORY ARCHIVES này mà không biết tùy chỉnh chỗ nào. Web mình là
Câu hỏi của bạn Trần Đỗ Huy Tùng Mọi người cho mình hỏi là mình có dùng Advance Custom Field
Câu hỏi của bạn Quân Anh Hoàng Mọi người ơi trang web của em giờ nó bị như
Để làm website bán hàng hầu hết mọi người đều dùng plugin WooCommerce, vừa tiện lợi lại đáp