Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Bạn đang cần chỉnh sửa lại text của nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN tại trang giỏ hàng mặc định trong woocommerce đối với phiên bản tiếng việt, proceed to checkout với phiên bản tiếng anh. Bạn chỉ cần copy đoạn code dưới bỏ vào file function.php trong theme web của bạn.

remove_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );
add_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'custom_button_proceed_to_checkout', 20 );
function custom_button_proceed_to_checkout() {
    echo '<a href="'.esc_url(wc_get_checkout_url()).'" class="checkout-button button alt wc-forward">' .
    __("TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG", "woocommerce") . '</a>';
}

Lưu ý: Sửa lại phần TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG thành text của bạn.


Bài viết liên quan

Khi tạo menu 3 cấp trên theme Flatsome mà danh mục không đồng đều sẽ bị lỗi hiển
Tính năng tự động cập nhật trong WordPress rất tốt giúp bảo mật hơn, được cập nhật ngay
Thiết kế website bán hàng bằng plugin woocommerce hiện này rất phổ biến, nó cung cấp đầy đủ
Làm website wordpress bán hàng sử dụng plugin Woocommerce được đa số các bạn lựa chọn bởi nó